Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FATİH
Fatih Projesi Öğretmen Eğitim Birimi Paylaşım Portalı

  
  

​Fatih Projesi Kapsamında yapılan BT Rehberliği görevlendirmeleri ile ilgili yeni yazı valiliklere gönderilmiştir. Yeni yazı bir çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu değişiklikler özetle;

1- Görevlendirilen öğretmenin asli görevi okulundaki tüm öğretmenlerle en az bir defa sınıf içi uygulamaya destek vermektir. Bu destek EBA, EBA ders veya EBA V sınıf uygulamasını kullanarak ders işleyen öğretmene yardım etme amaçlıdır. Bu görev "Sınıf içi gözlem formu" na işlenecek, BT rehber öğretmen, dersi işleyen öğretmen ve okul müdürü tarafından form imzalanacaktır.

2- Görevlendirmeler Şube müdürü ve il koordinatörünün de bulunduğu komisyonca değerlendirilip teklif edilecektir. Bu komisyon aynı zamanda çalışma süresi içinde "Sınıf içi gözlem formlarını" düzenli olarak kontrol edecek görevi yürütmeyen öğretmenin görev iptali hemen teklif edilecek ve bir sonraki dönem görev verilmeyecektir.

3- Görevlendirme ismi ; FATİH Projesi BT Rehberliği olarak değiştirilmiştir.

4- Artık proje kapsamında olmayan sadece BT sınıfı bulunan okullara bu kapsamda görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirmeler sadece proje okullarına yönelik olacaktır.

5- 8 Şubeden az okullara tek başına görevlendirme yapılmayacaktır.

6- 21 Saatten fazla ders görevi olan öğretmenlere kendi okulu dışında rehberlik görevi verilmeyecektir. Kendi okulu proje okulu değilse görev verilmeyecektir.

7- Bilim Sanat Merkezlerine görevlendirme yapılmayacaktır

8- Ücretli öğretmen, aday öğretmen, asaleten veya vekaleten idareci olanlara görev verilmeyecektir

9- Daha önce 180 saatlik Bilgisayar Formatör öğretmenliği vb. ad altında belgelere dayandırılarak yapılan görevlendirmeler yürürlükten kaldırılmıştır.

10- Görevlendirilen öğretmene Bt rehberliği görevi yürüttüğü günler haricinde nöbet görevi verilebilecektir.

bt_rehber_onay.pdf

YEĞİTEK Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü

 

  

​2016 yılında lms.JPGFATİH Projesi kapsamında yapılan eğitimlerin büyük bir bölümü uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır. Eğitimler öncelikli olarak projenin 1. faz okullarında görevli öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere açıktır. Yeni hazırlanan Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi içerisinde; Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA Ders ve EBA V sınıf konuları bulunmaktadır. Ayrıca yapılacak uzaktan eğitimler yeni bir yöntem olarak uygulama destekli yapılacaktır. Eğitime katılacak öğretmenler eğitimin ikinci haftasında öğrencileri ile birlikte EBA, EBA Ders veya EBA V sınıf uygulaması yapacaktır. Bu uygulamaya okulundaki BT Rehber öğretmeni veya görevli fatih projesi eğitmenleri destek verecektir.

Bu eğitimlerden ilk eğitim olan 2015000008 faaliyet numaralı Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı tüm öğretmenlere,

İkinci eğitim olan 2015000009 faaliyet numaralı Etkileşimli Sınıf Yönetimi ise görevli fatih projesi eğitmenlerine ve okullarda görev yapan BT rehber öğretmenlerine yöneliktir. Bu eğitimlerin son başvuru tarihi 04 Ocak 2015 faaliyet başlama tarihi 18 Ocak 2015 tir.

Eğitimler yıl boyu devam edecek olup 2016 Yılı MEB Hizmetiçi eğitim planına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimlere başvuru MEBBİS modülü hizmetiçi eğitim bölümünden;

https://mebbis.meb.gov.tr

Eğitimler ise öğrenim yönetim sistemi ;

http://lms.eba.gov.tr üzerinden yürütülecektir.

FATİH Projesi Uzaktan Eğitimleri

* Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi
* Biliçli Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi
* Ağ Alt Yapısı Semineri
* Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi

 YEĞİTEK - Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü

  

fatihicerik.jpg​Fatih projesi kapsamında temin edilelen 4 (dört) adet içerik geliştirme aracı öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur. Söz konusu araçlar http://www.eba.gov.tr/fatihicerikgelistirme​​  adresi üzerinden kullanılabilecektir. 

  

doküman kamera.PNG​Proje kapsamında kullanılan doküman kamera kullanımı videolarına eba.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğitimlerinizde öğretmenlerinizi bu vieoları incelemek için yönlendirebilirsiniz. eba.gov.tr üzerinden arama bölümüne "doküman kamera" yazdığınızda 3 farklı video gelmektedir. Tüm eğitmenlerimize duyurulur.

FATİH Projesi Hizmetiçi ve Uzaktan Eğitim Birimi

  

yazici.PNGProje kapsamında kullanılan A3 ve A4 yazıcıların  kullanım videolarına eba.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğitimlerinizde öğretmenlerinizi bu vieoları incelemek için yönlendirebilirsiniz. eba.gov.tr üzerinden arama bölümüne "yazıcı" yazdığınızda 4 farklı video gelmektedir. Tüm eğitmenlerimize duyurulur.

FATİH Projesi Hizmetiçi ve Uzaktan Eğitim Birimi

  
  

iletisim.pngFatih projesi bileşenlerine ait iletişim bilgileri yenilenmiştir. İletişim bilgileri için tıklayınız...